Blog

Údržba a péče o terapeutické pískoviště

Údržba a péče o terapeutické pískoviště

Údržba a péče o terapeutické pískoviště jsou klíčové pro zajištění jeho dlouhodobé funkčnosti a hygieny. Pravidelné čištění písku je základem, protože písek může být místem akumulace prachu, nečistot a potenciálních alergenů. Doporučuje se pravidelně...

Materiály a příslušenství pro terapeutická pískoviště

Materiály a příslušenství pro terapeutická pískoviště

Při výběru materiálů a příslušenství pro terapeutická pískoviště je důležité zvážit několik klíčových aspektů, které mají vliv na funkčnost a účinnost terapie. Základem je samotné pískoviště, které by mělo být vyrobeno z kvalitního a odolného materiá...

Základní techniky pískové terapie

Základní techniky pískové terapie

Písková terapie využívá několik základních technik, které umožňují klientům prozkoumávat a vyjadřovat své emoce a myšlenky. Jednou z klíčových technik je "svobodná hra", kde klienti mají možnost manipulovat s pískem a různými figurkami bez jakýchkoli...

Přínosy pískové terapie pro děti

Přínosy pískové terapie pro děti

Písková terapie nabízí dětem jedinečný a přirozený způsob, jak vyjádřit své emoce a prozkoumat svůj vnitřní svět. Jedná se o neverbální formu terapie, která je obzvláště užitečná pro děti, jelikož jim umožňuje komunikovat a vyjadřovat se prostřednict...

Historie terapeutických pískovišť

Historie terapeutických pískovišť

Terapeutická pískoviště mají zajímavou historii, která sahá až do počátku 20. století. První využití písku jako terapeutického prostředku je připisováno Margaret Lowenfeld, britské pediatričce a psychoterapeutce. Lowenfeld využívala pískoviště jako p...