Historie terapeutických pískovišť

Terapeutická pískoviště mají zajímavou historii, která sahá až do počátku 20. století. První využití písku jako terapeutického prostředku je připisováno Margaret Lowenfeld, britské pediatričce a psychoterapeutce. Lowenfeld využívala pískoviště jako prostředek pro děti, aby mohly vyjádřit své myšlenky a emoce prostřednictvím hry. Tato metoda se rychle rozšířila a stala se populární v mnoha různých terapeutických praxích po celém světě.

V průběhu let došlo k řadě inovací a rozšíření využití terapeutických pískovišť. Dnes jsou pískoviště používána nejen pro děti, ale i pro dospělé, a najdou uplatnění v mnoha terapeutických přístupech, včetně jungiánské psychologie a rodinné terapie. Písková terapie je uznávána pro svou schopnost pomoci lidem vyjádřit složité pocity a myšlenky, které mohou být obtížné verbalizovat.

historie